Ετυμολογία

επεξεργασία
θύριον < θύρ(α) + -ιον

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

θύριον ουδέτερο