Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θρησκείας

  1. θρησκεία, στη γενική του ενικού