Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

θρησκείας

  1. θρησκεία, στη γενική του ενικού