Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θεσμού αρσενικό

  1. θεσμός, στη γενική του ενικού