Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

θειαφισμάτων