Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θαλαμηπόλων αρσενικό ή θηλυκό