Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θίνας

  1. θίνα, στη γενική του ενικού