Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

θέλησης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία