Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ηθοποιούς αρσενικό ή θηλυκό