Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ηθογραφίας

  1. ηθογραφία, στη γενική του ενικού