Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζωογεωγραφίας

  1. ζωογεωγραφία, στη γενική του ενικού