Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζηλιάρηδων

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζηλιάρηδων αρσενικό