Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζηλιάρας

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζηλιάρας θηλυκό