Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ζακετών θηλυκό