Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εὐχαριστίαν