Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ευτυχίας

  1. ευτυχία, στη γενική του ενικού