Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ευτυχίας

  1. ευτυχία, στη γενική του ενικού