Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ευεργεσίας

  1. ευεργεσία, στη γενική του ενικού