Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ερπυστριοφόρου ουδέτερο