Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

επιθυμίας

  1. επιθυμία, στη γενική του ενικού