Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επίπλευσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία