Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επέλασης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία