Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εξύψωσης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία