Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εξόδου ουδέτερο

εξόδου θηλυκό

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία