Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εξαπόλυσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία