Δείτε επίσης: ἐξαίφνης

  Ετυμολογία

επεξεργασία
εξαίφνης < αρχαία ελληνική ἐξαίφνης < ἐξ + ἄφνω

  Επίρρημα

επεξεργασία

εξαίφνης

  Μεταφράσεις

επεξεργασία