Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εξαίρεσης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία