Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εντέρου ουδέτερο

  1. έντερο, στη γενική του ενικού