Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εναντιωματικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία