Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ελλαδικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία