Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ελεφαντόδοντων ουδέτερο

  1. ελεφαντόδοντο, στη γενική του πληθυντικού