Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ελεφαντόδοντων ουδέτερο

  1. ελεφαντόδοντο, στη γενική του πληθυντικού