Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ελεφαντόδοντου ουδέτερο

  1. ελεφαντόδοντο, στη γενική του ενικού