Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εικονοστασίου ουδέτερο

  1. εικονοστάσιο, στη γενική του ενικού