Δείτε επίσης: εἰδῶν, ἰδών

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ειδών ουδέτερο