Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ειδικότερου

  1. ειδικότερος, στη γενική του ενικού
  2. ειδικότερο, στη γενική του ενικού