Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δωματίου ουδέτερο

  1. δωμάτιο, στη γενική του ενικού