Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δυσκολίας

  1. δυσκολία, στη γενική του ενικού