Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δούλο αρσενικό