Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δορυφόρου αρσενικό

  1. δορυφόρος, στη γενική του ενικού