Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διπλοκατοικίας

  1. διπλοκατοικία, στη γενική του ενικού