Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

διαιρούμαι

  Μεταφράσεις

επεξεργασία