Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διαδικασίας

  1. διαδικασία, στη γενική του ενικού