Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δίδραχμου ουδέτερο

  1. δίδραχμο, στη γενική του ενικού