Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δήμους αρσενικό