Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δήμαρχου αρσενικό

  1. δήμαρχος, στη γενική του ενικού