Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γόνε αρσενικό