Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

γυναικείου

  1. γυναικείος, στη γενική του ενικού
  2. γυναικείο, στη γενική του ενικού