Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

γυναικείας θηλυκό