Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

γραφολογίας

  1. γραφολογία, στη γενική του ενικού