Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

γραφολογίας

  1. γραφολογία, στη γενική του ενικού