Δείτε επίσης: γνώστης

Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

γνωστής