Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γνωματεύσεων θηλυκό