Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

γλωσσολογίας

  1. γλωσσολογία, στη γενική του ενικού